Нервова система і її розлади у студентів

Нервова система і її розлади у студентів

Стан нервової системи людини є важливим критерієм здоров’я. Емоційні перевантаження студентів, перевтома, від розумової роботи вводять нервову систему в ряд найважливіших, яка потребує першочергової уваги.

Відомо, що фізичні вправи збільшують лабільність нервово-м’язового апарату, удосконалюють функціональну рухливості нервових процесів. Під впливом систематичних тренувальних занять встановлюється деяке переважання парасимпатичної іннервації, що проявляється підтримкою артеріального тиску в межах норми, урежении і посиленні частоти серцевих скорочень, урежении і поглибленні дихання. Вдосконалення функціональної рухливості нервових процесів відбувається, диференційовано залежно від характеру і особливостей м’язового навантаження, об’єму рухової активності і стану здоров’я студента.

Враховуючи великий діапазон вегетативних реакцій у відповідь на різні режими фізичного навантаження потрібний пошук об’єктивних критеріїв, що дозволяє проводити скринінг-діагностику адаптивних резервів у студентів і розробки індивідуальних реабілітаційних програм.

При розладах нервової системи у учнів на заняттях фізичною культурою вирішуються наступні завдання:

  • загальне зміцнення організму;
  • нормалізація життєво важливих функцій організму : дихальною, серцево-судинною, рухових і вегетативних;
  • підвищення стійкості вестибулярного апарату і захисних сил організму;
  • поліпшення працездатності;
  • виховання вольових навичок та ін.

Для студентів з несприятливою вегетативною реакцією організму (вираженою симпатикотонією) в практиці фізичного виховання необхідно більше застосовувати индивидуально-дифференцированные методи роботи.

Таким чином, для активного відпочинку і зняття напруги у студентів в учбові заняття слід включати такі вправи, як дихальні, загальнозміцнюючі і загальнорозвиваючі, релаксаційні (вправи на розслаблення м’язів шиї, плечового поясу та ін.), на рівновагу і координацію рухів, на розтягання м’язів — стретчинг, йога в спокійному темпі і доброзичливій атмосфері. Вводити в учбові заняття тривалі пішохідні прогулянки, терренкур по пересіченій місцевості, плавання, ходьбу на лижах та ін.


Читайте також

Фактори ризику інсульту

Основною стратегією щодо зниження захворюваності та смертності від інсульту мозку є чітка організація його профілактики, заснована на виявленні та стратифікації

Патоморфоз розсіяного склерозу

Нині уся більша увага приділяється вивченню патопсихологічних змін при хронічному захворюванні нервової системи — розсіяному склерозі (РС). Поширеність розсіяного склерозу

Нервова система та її розлади у студентів

Стан нервової системи людини є важливим критерієм здоров’я. Емоційні перевантаження студентів, перевтома від розумової роботи, вводять нервову систему в ряд